Turnov (318) - pod mostem
Turnov: Epitafy, které nemusely zůstat ....   Protože většina z nich se nachází pod tělesem turnovského mostu, který se nad hřbitovem vzklenul na přelomu  osmdesátých a devadesátých let. Včetně nejstaršího náhrobku z roku 1680.  (Více najdete na portálu Kešet : http://www.chewra.com/keshetnew/kweb/kategorie.aspx?kid=112 )
012 - (Nápis poskytuje informace
o řadě lokalit... Komarovice
Liberec, Bělice...
krásný vstup do epitafu;)
=o=
Zde je uložen a skryt
mládenec, bezmála ještě pachole,
jenž však již znával vzdávat Chválu Učiniteli světů.
Kvítek ze vznešeného výhonku
na který zaútočila smrt 
a porubala ho v rozkvětu jeho dní
ve dvacátém roce jeho mladosti...
=o=
/2/ iš bachur - ul le-jamim
/3/ natan toda le-Cur ha-olamim
/4/ perach mi-mate tiferet
/5/ ašer ala alaw ha-mawet
/6/ we-chatva bo ba-rejšit jamaw
/7/ bi-šnat ha-esrit li-jmej alumaw...
014 - Sem uložili
děvečku, kterou
kdekdo obdivoval
pro její vlastnosti,
protože veškeré její skutky /6/
byly ryzí a naivně upřímné /5/
miláčka
svých rodičů a oblíbenou
nadmíru všemi, kdo ji znávali
pod jménem
Mindel, dcerku
váženého (ha-kacin) rav Jokeba
Dubského, jež skonala
v pátém roce svého žití
a připojila se ke svému Národu...
027 - Býval vroucím modlitebníkem (baal tefilot)
ve Dnech bázně /4/ až do okamžiku svého
skonu a nad toho /5/ kolem sebe šířil
samou laskavost (sae devarim tovim) /6/
Ke svému lidu se připojil ve slitování (Vznešeného)
pro všechnu svoji dobrotu (be-chemlat tovato)
a proto budiž /7/ jeho životní jiskra vevázána
do svazku života
031 - Mirl, choť Velkého učence a vykladače zákona
(chacham chidušim) /1/ okrášlena milosrdenstvím
žen /2/ pyšného srážela, (ale) laskavým byla učitelkou /3/
a zbitým útěchou po všechny své dny /4/
a že její příbytek nebyl příbytkem sváru /5/
zůstal po její jak libá vůně jemné spravedlnosti /6/
jen zármutek a pláč v srdcích všech, kdo ji znali /7/
a (podobně hořce) pro ni pláčou i sousedé
a pocestní /8/
041 - členka Chevra kadiša,
doslova:
po celý život se oddaně věnovala
svaté službě, zejména ženským micwot
(Chana*h) a také *gmilut chasdim 
vůči živým i mrtvým...
042 - Sem uložili tu, jež odešla
o šabatu 11. adar 5589 ...
=o=
Hlas pláče a nářků nad ztrátou
dcery ušlechtilých skutků, panny nevěsty
Ciperl, dcery pana Lejba ha-levi
z Kosti. Její ruka byla vždy vstřícná
chudým a zoufalým...
046 - další text potvrzující předpoklad,
že ve zdi hřbitova jsou vsazeny
náhrobky členů charitativních
spolků turnovských židů;
=o=
ušlechtile jako Abigail otevírala svou dlaň
všem rodičkám a nemocným, bez ohledu
zda bohatým či chudým a spolu s ostatními
*Našim cadkanijot pečovala o nemocné
a mrtvé. Ochotně rozdávala pokrm i almužnu
poutníků - za to vše, kéž je její životní jiskra
vevázána do svazku života...
055 - Dcery Jisroele, je vhodné zanaříkat
pro pannu nevěstu, spanilou paní
Rejchl, dceru Fejvlovu...
Ve veliké úctě chovala své učitele
a v očích všech, kdo ji poznali, našla zalíbení,
její pověst byla líbezná jako lilium, protože
dbala také na *cedakot...
084 - dvojverš:
*po temuna iša ha-gona
chašuva we-safuna...
canwa ke-šema...
=o=
navíc jde i o slovní hřičku
hebrejské *canwa znamená
skromný, zbožný - *fromm
107 - hluboká datace /1661/
chronogram: Emet
111 - Samuel Turnowsky
aus Eisenbrod
=o=
pozoruhodné že se nápis dopouští
gramat./ kamenických chyb - trojího
zaměnění znaku kaf a kof
a/ zaken (zaken Šmuel)
b/ chizke (chizke be-mekauv)
c/ kever (al kever)
===
doklad, že židé říkali Žel. Brodu
nejen Eiznbrod ale také Bredl...
=o=
v koruně náhrobku byla patrně
úvodní *peticha a datum úmrtí
114 - Sem
třetího dne v týdnu, tj. osmého
v měsíci sivan *Svatá (409) uložili
bytost vážené a laskavé ženy, jejíž
duše odešla krátce před porodem,
bytost pokornou a
cudnou jako pramáti Sarah.
Běda přeběda, volají všichni s trpkostí,
odešla její nádhera, její jas - totiž
paní Mirl Karpeles....
=o=
aramejské *tlita (třetí), celková kompozice
nápisu a hlavně existence příjmení před
koncem 18. století naznačují, že jde o 
dceru z rodiny slovutných...
115 - Ah tolikého žalu, tolik nářků.. /5/
To vše pro toho, jenž se ubíral
přímými stezkami /6/ ..
Jen pláč, zoufalství a *ilon bachot /7/
Křehoučký v letech, nicméně překypoval /8/
laskavostí a ctnostmi
=o=
ma ravu jagon wo-anchot
alej halach jošar orchot
jalila, nahi wo-ilon bachot
rach bi-šnatam haja
wo-rav najimim we-nechachot ...
(náhrobek popsaný z obou stran)
121 - kryptogram Tšarni..
=o=
Široko daleko (dosl. kruhem až
k samému pomezí) /5/ se roznesly
chvály jejích ušlechtilých skutků /6/
a nyní se tudy nese jen pláč a naříkání /7,8/
(vždyť) bědným rozdávala chleba /9/
a zoufalým otvírala náruč ...
==pijut==
Tava jaca ba-gvulim
ševach maasej meolim
alejha nahi wijlalim
ravu be-chol gevulim
natna lachma le-amlim
jada ftucha le-dalim ...
122 - titul: bachur + chatan
krásný kultivovaný pijut;
obrat:
*pat jagil menu nilkacha
(i ta jiskřička radosti nám byla odňata)
=o=
Den předurčený k radosti /5/
se změnil v žal a naříkání /6/
Oplakávejme toho, jenž chodil Vznešeností, /7/
i ta jiskřička radosti nám byla odňata.. /8/
123 - standardní epitaf
=o=
nápis cenný tím, že dokladuje
že jména Turnoi, Turnauer, Turnowsky
a Turnofski jsou nejen lokacemi
ale skutečným příjmením
b/ uvedeno jméno matky, nikoli
otce - byla matka Malka vdovou ?
=o=
náhrobek uvolněný, lícem dozadu
oproti ostatním
144 - pijut;
kryptogram : Jachli
==od řdk. 6 ==
Dobře si byla vědoma jakým ziskem je laskavost
ta zb*žná a řádná bytost.
Celičká bez poskvrny, ztělesněná čistota
a vší svou bytostí (srdcem) oddaná Nebesům
a Panovníkovi, jemuž náleží veškerý respekt.
Její modlitby, zjistra i v podvečer byly křišťálově
ryzí - tanceva
==== pozn.: =====
epitaf neobvyklým a hodně volným způsobem
parafrázuje Píseň písní (tmima u-tehojra, zaka u-vara ..)
181 - kryptogram:
Eli-ezer ben mhr* Jošija

pijut - rytmika:
ajalila al he-ader ben tovim
ozer haja li-rchokim u-krovim
ben maher lirwot taavim
jošija me-hono le-makšivim

text:
Zanaříkám nad ztrátou syna dobrých skutků (ben tovim) !
Býval oporou cizím stejně jako blízkým,
vždy ochotný potěšit usoužené.
A ze svého majetku podporoval všechny, kdož
naslouchají Sladkému hlasu Nauky...
232r - kultivovaný pijut:
=o=
Plačte a naříkejte nad tím, jenž nás opustil
a byl uložen na tato místa, protože skonal ještě mlád,
aniž by dosáhl věku svých předků sotva v polovině
svého času. Přesto se ubíral stezkami poslušnosti
vůči učitelům a tak byly jeho cesty cestami ryzosti.
,Aby jeho selhání dalece převážila jeho spravedlnost
podporoval chudé v Erec Jisrael a konával milosrdenství
v obou světech (= vůči živým i mrtvým)
===
velice netradiční opis *micwy chesed šel emet
252 - Hier ruhet
Theres Hartstein
geboren im Jahre 1832
gestorben im Jahre 1866
=o=
Ostříhala svá ústa (*lašona) od nelaskavých slov
a viduci opočinutí, jak jest dobré (parf. Stromu poznání)
a zemi, jak jest lákavá (parf. špehéřů Jisroele)
naklonila mysl svou k tomu, aby nesla své jho (*savla)
dokud ji předčasně nevyzval Nejsvětější : Pojď
a odpočiň si...
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
- zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

Turnov (318) - pod mostem

Popis

Období

Statistiky

  • 37 fotek
  • 0 se líbí

Kategorie a štítky

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Uzamčené album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album

Komentáře fotek a videí

Reklama

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí…

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIPZměny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotku či video tak objeví více lidí.
Turnov (318) - pod mostem
Komentáře Přidat